1 bài viết được tìm thấy.

Quảng bá điểm đến Lai Châu tại Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban 2024

Từ ngày 16 - 18/3/2024, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024 được tổ chức tại Tp. Điện Biên Phủ. Tỉnh Lai Châu đã tham gia 02 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến địa phương với chủ đề “Lai Châu – khám phá để tận hưởng”.