Hệ thống cây ATM trên địa bàn toàn tỉnh

I. Ngân hàng Viettin bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa điểm đặt chi nhánh và cây rút tiền ATM của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lai Châu - Agribank:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

- Địa điểm đặt chi nhánh và cây rút tiền ATM của Ngân hàng đầu tư và phát triển - BIDV :

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- Địa điểm đặt chi nhánh và cây rút tiền ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu – Incombank.

Ngân hàng Chính sách xã hội

- Địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện của ngân hành chính sách xã hội Lai Châu.