Thông tin giới thiệu một số sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Một số thông tin cần biết về sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: