Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa điểm đặt chi nhánh và cây rút tiền ATM của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lai Châu - Agribank:

Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp Lai Châu 

 

Địa chỉ trụ sở:  Đường Điện Biên Phủ _ Phường Tân Phong _ Thị xã Lai Châu;

 ĐT: 0213 3876 603 /Fax: 0213 3876 603.

 

+ Địa điểm đặt cây ATM tại thi xã Lai Châu:

-          Đường Trần Phú _Phường Tân Phong _  Thị xã Lai Châu;

-          Khách sạn Mường Thanh _ Phường Tân Phong _ Thị xã Lai Châu

-          Đường Trần Hưng Đạo _ Phường Đoàn Kết  _ Thị xã Lai Châu

 

+  Chi nhánh nân hàng huyện Phong Thổ:

-   Thị trấn PaSo _ huyện Phong Thổ.

+  Chi nhánh ngân hàng huyện Than Uyên:

      - Thị tấn Than Uyên _ huyện Than Uyên.

0 bình luận

Viết bình luận của bạn