Lễ hội Gạ Ma Thú của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Gạ Ma Thú của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì có rất nhiều ngày cúng trong năm, nhưng tưng bừng và nhộn nhịp nhất là ngày Gạ Ma Thú (cấm bản). Gạ Ma Thú bao gồm nhiều lễ cúng như: cúng mó nước, cúng rừng cấm, cúng thần mùa màng, cúng đầu bản, cuối bản, cúng thần sét, cúng thần lửa… và điều đặc biệt nhất trong ba ngày cúng bản nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi sinh hoạt tín ngưỡng và vui chơi được điều hành bởi thầy cúng và trưởng bản, được tổ chức những ngày đầu tháng Ba âm lịch (Ngày con hổ đầu tiên của tháng) tại các bản của đồng bào dân tộc Hà nhì.

 
 

0 bình luận

Viết bình luận của bạn