1 bài viết được tìm thấy.

Đặc sắc Lễ hội Nàng Han người Thái trắng Phong Thổ

Trong 2 ngày 23 - 24/3/2024 (tức 14-15 tháng 2 âm lịch) tại bản Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu) diễn ra Lễ hội Nàng Han.