1 bài viết được tìm thấy.

Lai Châu tổ chức thành công giải leo núi PuTaLeng mở rộng, lần thứ I “Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên”

Sáng 30/3, huyện Tam Đường đã tổ chức Giải leo núi PuTaLeng mở rộng lần thứ I năm 2024 “Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên” (bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).