Trung tâm mua sắm Chinh Hợp Lai Châu

  • 207 đường Vừ A Dính, thành phố Lai Châu
  • 0982 776 992

Thông tin liên hệ: 

- Địa chỉ: 207 đường Vừ A Dính, thành phố Lai Châu

- Hotline: 0982 776 992

Bản đồ