Tour du lịch 1 ngày

0 Đánh giá 957 Lượt xem 1 Lượt thích

1,500,000
/Người

Tour du lịch 1 ngày

Giới thiệu

TOUR 2: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - ĐỘNG PU SAM CAP - BẢN SIN SUỐI HỒ.

TOUR 3: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN THẲM - BẢN PHIÊNG TIÊN - CẦU KÍNH RỒNG MÂY.

TOUR 4: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN VÀNG PHEO - BẢN SIN SUỐI HỒ.

TOUR 5: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - CHỢ PHIÊN SAN THÀNG (HỌP CHỢ SÁNG THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT) - BẢN LAO CHẢI.

Tổng hợp: Văn Thanh

LIÊN HỆ ĐẶT TOUR: 0389.251.258

Điều khoản và bao gồm

Các điểm đến trong chuyến tham quan

Viết đánh giá

Dịch vụ

Thoải mái

Lòng hiếu khách

Món ăn

Vị trí

Xếp hạng