Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch

Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch

Ngày 5/11, trong khuôn khổ các hoạt động “Ngày hội văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ nhất năm 2023” được tổ chức tại Lai Châu, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, UBND tỉnh Lai Châu với sự trợ giúp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm “Đánh giá khả năng khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh Lai Châu”.

0 bình luận

Viết bình luận của bạn