1 bài viết được tìm thấy.

Về Nà Tăm vui hội “Bun Vốc Nặm”

Ngày 23/3 tại bản Cóoc Nọoc, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào. Dự Lễ hội có đồng chí Tẩn Thị Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nà Tăm; Lãnh đạo một số xã trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân và du khách bốn phương.