Thông báo lùi thời gian tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021

Thông báo lùi thời gian tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021

    Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,Thực hiện văn bản số 3229/UBND-VX ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo lùi thời gian tổ chức Tuần Du lịch- Văn hóa Lai Châu năm 2021 sang tháng 12/2021 khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát( thời gian cụ thể có thông báo sau); nội dung hoạt động không thay đổi theo Kế hoạch số 1545/ KH-UBND, ngày 03/6/2021của UBND tỉnh Lai Châu ./.

Xuân Trường

0 bình luận

Viết bình luận của bạn