Thông báo lùi thời gian tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021 sang năm 2022

Thông báo lùi thời gian tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021 sang năm 2022

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thực hiện văn bản số 3680/UBND-VX ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021 sang năm 2022 sau khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát (thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2022), nội dung các hoạt động cụ thể sẽ có thông báo sau./.

Hoa Lê

0 bình luận

Viết bình luận của bạn