1 bài viết được tìm thấy.

KHÁCH ĐẾN LAI CHÂU DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH TĂNG CAO

Trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2023, tại các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để chào đón du khách