Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe của khách du lịch

Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe của khách du lịch

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 99/UBND-VP về việc tăng cường công tác quản lý đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

Du khách tham gia trò chơi cảm giác mạnh Chinh phục những bước chân của chính mình tại Cầu Độc Mộc thuộc khu du lịch Cầu kính Rồng Mây

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan, tuân thủ các quy định về điều kiện đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; chủ động kiểm tra, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; rà soát quy trình phục vụ; xây dựng phương án phòng chống rủi ro; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xử lý tính huống, cứu hộ, cứu nạn cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong việc cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm; rà soát tổng thể, đánh giá nguy cơ, cảnh báo các tình huống có thể xảy ra đối với hoạt động du lịch mạo hiểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất thường; xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn tại các khu, điểm du lịch, các khu vực có cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch có tính chất mạo hiểm.

Du khách thử thách bản thân qua trò chơi “Xích đu tử thần”tại Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây tại Lai Châu

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn để phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch.Trường hợp cần thiết, yêu cầu đình chỉ, dừng hoạt động đối với tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm không đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành; rà soát, bố trí, ưu tiên nâng cấp các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, biển báo, chỉ dẫn... nhằm tăng khả năng tiếp cận, nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn trong khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm.

Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ bay dù lượn tại bản Sì Thâu Chải ngắm tài bộ thung lũng Bình Lư và thị trấn Tam Đường

Tăng cường truyền thông, thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn. Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, khách du lịch trong quá trình cung cấp và sử dụng các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm; rà soát các loại hình sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch chưa được quy định trong Luật Du lịch, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP để kiến nghị, đề xuất đưa vào danh mục các sản phẩm du lịch cần được tăng cường quản lý trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật.

Giới trẻ chinh phục trò chơi leo núi địa hình tại khu du lịch cầu kính Rồng Mây

Hải Long

                                                                                    

 

 

0 bình luận

Viết bình luận của bạn