Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 25/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Ảnh minh họa.

Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gồm 7 Điều gồm: Mục đích; phạm vi và đối tượng áp dụng; quy tắc ứng xử chung tại địa điểm; quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm; quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn, thi đấu và kinh doanh dịch vụ tại địa điểm; quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của khách du lịch, khách tham quan, khán giả và cộng đồng dân cư tại địa điểm và tổ chức thực hiện.

Trong đó, Điều 6 nêu rõ 10 quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của khách du lịch, khách tham quan, khán giả và cộng đồng dân cư tại địa điểm, gồm: Thực hiện quy tắc ứng xử chung như: Nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; xây dựng thái độ và hành vi sống thân thiện với môi trường. Tích cực tham gia hoạt động, phong trào, mô hình, sự kiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động, tự giác thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và vận động người khác cùng thực hiện. Phê phán, ngăn chặn và kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm hại tới môi trường tại địa điểm. Không hủy hoại môi trường vì lợi ích kinh tế.

Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường. Không hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Đi vệ sinh đúng chỗ, sử dụng nhà vệ sinh đúng quy định; giữ gìn và nhắc nhở người khác giữ gìn vệ sinh chung. Không xâm hại cảnh quan môi trường, hệ động - thực vật tại địa điểm; không viết, vẽ, khắc lên hang động, cây xanh và các yếu tố khác cấu thành địa điểm. Không mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại và ô nhiễm đến địa điểm. Không mua bán, tiêu thụ, sử dụng động, thực vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã. Hạn chế mang theo hoặc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tích cực sử dụng sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường. Hưởng ứng chính sách tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng chất tẩy rửa. Tham gia, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân quản lý địa điểm phát động.

Xem chi tiết Quy tắc tại đây.

0 bình luận

Viết bình luận của bạn