Bệnh Viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện

Bệnh Viện đa khoa tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Provincial General Hospital Đường 30/4 (St), P. Đông Phong (Ward), TP. Lai Châu (City). Tel: (0213) 3 875 115 3 875 185


2. Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường - Lai Châu:

Số điện thoại: 02133 879 121

3. Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên  -  Lai Châu:

Số điện thoại: 02133 782 020

4. Bệnh viện đa khoa huyện Than Uyên  -  Lai Châu:

Số điện thoại: 02133 884 143 hoặc 02133 784 144

5. Bệnh viện đa khoa huyện Sìn Hồ - Lai Châu:

Số điện thoại: 02133 870 145 hoặc 02133 870 131

6. Bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ -  Lai Châu:

Số điện thoại: 02133 896 255 hoặc 02133 896 203

7. Bệnh viện đa khoa huyện Mường Tè -  Lai Châu:

Số điện thoại:02133 881 158 hoặc 02133 881 970

8. Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Nhùn -  Lai Châu:

Số điện thoại: 02133 910 1030 bình luận

Viết bình luận của bạn