Dấm táo mèo Mý Dao

Dấm táo mèo Mý Dao

Dấm táo mèo từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc và một một loại mỹ phẩm làm đẹp...

Tên cơ sở sản xuất: Hợp tác xã Mý Dao

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu 1, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Người đại diện: Giàng Xuân Cường

Số điện thoại liên hệ: 0912 133 611 - 0375 454 229

0 bình luận

Viết bình luận của bạn