THỊT TRÂU SẤY

THỊT TRÂU SẤY

Thịt Trâu, Thịt Bò Bếp, hay còn gọi là "Nhắm Giảng" tức là Thịt Sấy Khô ăn ngon & lạ lắm. Bọn tôi lấy nguyên con trâu để làm thịt gác bếp.


Tân Hoa Ban

0 bình luận

Viết bình luận của bạn