Lùi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sang tháng 12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu từ tháng 9/2021 sang tháng 12/2021 do tình hình dịch COVID-19.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông sẽ tổ chức tại Lai Châu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 717/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021.

0203040506