Mời các doanh nghiệp Lai Châu tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2020

Mời các doanh nghiệp Lai Châu tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 962/VPUBND-KTN ngày 18/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu về việc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2020.

Ảnh minh họa

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thông báo và hướng dẫn Quý doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2020.

- Thời gian: Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 02/9/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế (số 01 Hà Huy Tập, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Quý doanh nghiệp xem thông tin chi tiết về Hội chợ tại Văn bản số 39/TM-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (sao gửi kèm theo) và có nhu cầu tham gia, đăng ký theo mẫu gửi kèm về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu trước ngày 10/7/2020 để đơn vị tổng hợp báo cáo.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Tầng 4, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

Email: ttxtdt.sokhdt@laichau.gov.vn;         Điện thoại: 02133.799.919

Văn bản chi tiết xem tại đây: Thư mời các doanh nghiệp

ST

0 bình luận

Viết bình luận của bạn